Lodewijk Ascher: ‘Het gaat goed met de Nederlandse economie’

Gooi en omsteken - “We hebben de crisis nu echt achter ons gelaten en we mogen met een zeker optimisme naar de toekomst kijken”. Dit zei minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier in het kabinet Rutte Lodewijk Asscher in een reactie op nieuwe cijfers over de Nederlandse economie van het Centraal Planbureau (CPB).

“We hebben de crisis nu echt achter ons gelaten en we mogen met een zeker optimisme naar de toekomst kijken”. Dit zei minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier in het kabinet Rutte Lodewijk Asscher in een reactie op nieuwe cijfers over de Nederlandse economie van het Centraal Planbureau (CPB).

Uit de zogeheten juniraming van het CPB blijkt, dat het economisch herstel echt doorzet. Voor dit jaar rekent CPB op een economische groei van 1,8 procent. Voor volgend jaar is dat zelfs 2,1 procent. Asscher: “Het gaat goed met de Nederlandse economie. Het is mooi dat dat op steeds meer plekken merkbaar wordt.” 

Uit cijfers van het UWV blijkt, dat de vraag naar arbeid door het economisch herstel de komende jaren sterk toeneemt. “In totaal komen er in dit en volgend jaar naar verwachting 200.000 banen bij. De koopkracht gaat dit jaar voor het derde jaar op rij verbeteren.” Asscher trekt 68 miljoen euro uit om vijftigplussers aan baan te helpen. De minister heeft afspraken gemaakt met vakbonden en werkgeversorganisaties Het plan is een aanvulling op maatregelen die in het verleden al zijn ingevoerd. Vijftigplussers krijgen meer begeleiding bij het vinden van nieuw werk.

Aantrekkelijker

Asscher vervolgt: “Verder wordt het aantrekkelijker voor bedrijven gemaakt om een vijftigplusser in dienst te nemen, onder meer door ervoor te zorgen dat werkgevers niet voor hoge kosten komen te staan bij langdurige ziekte van de werknemer. Ook moet met het plan de beeldvorming over vijftigplussers beter worden. Zij zijn over het algemeen vitaal en productief. En niet vaker ziek zijn dan andere leeftijdsgroepen.” De werkloosheid gaat steeds verder omlaag, ook onder 45-plussers. Dat blijkt uit recentelijk gepubliceerde cijfers van het CBS. Asscher daarover: “De afgelopen drie maanden is het aantal werklozen elke maand gemiddeld met 7.000 gedaald. Daarmee wordt de al eerder ingezette lijn doorgezet en bevindt de werkloosheid zich nu op het laagste niveau in meer dan drie jaar.”

Mooi nieuws

Het aantal mensen dat de afgelopen tijd - meer, weer of voor het eerst - aan het werk ging, ligt nog een stuk hoger: gemiddeld zo’n 17.000 per maand. Dat komt onder meer, omdat nu het economisch beter gaat meer mensen zich op de arbeidsmarkt melden en deeltijdcontracten worden uitgebreid. Het afgelopen jaar kwamen er 100.000 nieuwe banen bij en telde Nederland voor het eerst in de geschiedenis meer dan tien miljoen banen. Onlangs voorspelde het UWV, dat er daar de komende twee jaar nog 200.000 bovenop komen. “Mooi nieuws dus, maar geen reden om achterover te leunen. Er staan nog te veel mensen buiten hun wil aan de kant. Juist ook voor hen blijven we ons inzetten. Zo worden de ‘lasten op arbeid’ voor werkgevers verder verlaagd, zodat het aantrekkelijker wordt nieuwe banen te creëren en wordt nu meer dan ooit werk gemaakt van een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met de focus op kansrijke sectoren als de techniek waar de vraag naar vakmensen groot is”.

Knokken

En tenslotte. “Uiteraard blijven we knokken voor fatsoenlijke banen, voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt.

Een arbeidsmarkt waarop mensen niet worden gezien als een kostenpost waarop je zoveel mogelijk bezuinigt, maar als het grootste kapitaal van een bedrijf waarin juist wordt geïnvesteerd. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet de baantjes aan elkaar hoeven rijgen om thuis de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, maar die mensen perspectief en zekerheid biedt.”

Bron: www.rijksoverheid.nl/www.PvdA.nl

Artikel geplaatst op: 04 juli 2016 - 09:43

Gerelateerd

Delen