Politieke Avond 21 februari 2018 gemeente Gooisemeren

Tijdens de Politieke Avond op woensdag 21 februari 2018 bespreekt de gemeenteraad de volgende onderwerpen:

  • Visie Passantenhaven Naarden. De visie is op basis van een participatietraject tot stand gekomen en dient als onderlegger voor het nog op te stellen bestemmingsplan. Met de Visie Passantenhaven Naarden stelt de raad de kaders vast waarbinnen de ontwikkeling planologisch mogelijk kan worden gemaakt. U kunt meepraten. Meld u aan voor dit gesprek via griffie@gooisemeren.nl.
  • Presentatie van Stadsraad Muiden over de inrichting van het oude Rijksweg A1-tracé ten oosten van de Vecht
  • Zienswijze op het mogelijke samengaan van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Artikel geplaatst op: 20 februari 2018 - 12:28

Gerelateerd

Delen