Nederland populair voor Chinese investeerders 

De investeringen van Chinese bedrijven in Nederland door middel van overnames en investeringen in onroerend goed, machines en andere productiemiddelen is in 2015 opgelopen tot 2,5 miljard dollar. 

Dat is negen procent meer dan het jaar ervoor. Chinese ondernemingen waren vooral geïnteresseerd in de ICT-sector; daar werd 1,8 miljard dollar geïnvesteerd. De overige 0,7 miljard kwam terecht in de zakelijke- en financiële sectoren, de zorg en de biotech-industrie. Daarmee staat Nederland nu vierde op de lijst met Europese landen waar China het meeste geld investeert, achter Italië (7,8 miljard dollar), Frankrijk (3,4 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (3,3 miljard). In totaal bedroegen de Chinese directe investeringen in Europa vorig jaar 23 mil-jard dollar; het hoogste bedrag tot nu toe. In de VS investeerden Chinese bedrijven in totaal 15 miljard dollar.Volgens de onderzoekers hebben de Chinese buitenlandse investeringen een vlucht genomen door de snelle groei van Chinese bedrijven, het streven om hoog-waardige kennis in te kopen en liberalise-ring van China’s regels om in het buiten-land te investeren. Zo mogen sinds kort ook Chinese banken en verzekeraars een deel van hun vermogen in het buitenland beleggen. Financiële instellingen hebben de Chinese buitenlandse investeringen in de afgelopen drie jaar met 15 miljard dollar doen groeien.

Van Kaasmarkt naar Chinese markt

Zakendoen met China en Hong Kong is al-lang niet meer het exclusieve domein van een klein aantal gespecialiseerde han-delshuizen. Letterlijk duizenden onderne-mers doen zaken met deze twee landen. Er zijn blijkbaar kansen en mogelijkhe-den genoeg, ook voor ondernemers uit Noord-Holland. Van dienstverleners tot exporteurs en importeurs van producten, velen hebben de weg naar het Verre Oos-ten gevonden. Maar er gaat nogal eens wat mis. Bestelde producten voldoen niet aan de kwaliteitseisen, er zijn onduide-lijkheden over de afspraken en de prijs, ontwerpen worden gekopieerd, brieven blijven onbeantwoord, noem meer op.

Waar te beginnen als er plannen zijn om producten of diensten in China te gaan verkopen? Hoe in contact te komen met potentiële afnemers? Hoe zijn problemen te voorkomen en op te lossen? Waar is informatie te vinden over de markten, het betalingsverkeer en nog veel meer? Kortom, hoe zijn de eigen kansen op suc-ces in China én Hong Kong te vergroten? Een voorbeeld van miscommunicatie tus-sen zakelijke culturen is de relatie tussen F.C. Den Haag en grootaandeelhouder/eigenaar Wang. Betalingen bleven lang uit. Wederzijds respect was er, maar werd niet begrepen. ‘Zaken doen met ondernemers in China vereist behoorlijk wat huiswerk’, vertelt China-kenner Robbert Lambrik (43). Hij woonde twaalf jaar in China. ‘Je goed laten adviseren is een must, bouw relaties op, stel je op de hoogte van de zakelijke etiquette, erken de uitdagingen. Een goede voorbereiding is van groot be-lang. Daarbij is onder andere kennis van het land, de cultuur, en het economische en politieke klimaat onontbeerlijk. Praat met ondernemers die ervaring hebben in China. Volg een taalcursus om beleefdhe-den uit te wisselen’.

Naamkaartjes

Tot slot deze tips. Bekijk of er subsidiere-gelingen vanuit de Nederlandse overheid zijn. Raadpleeg overheidsinstanties als de Rijksdienst voor Ondernemend Neder-land ( RVO.nl) in Den Haag. Deze hebben uitgebreide landeninformatie, speciale landenmedewerkers, subsidieregelingen en een agenda met actuele handelsmis-sies van de overheid. Bedenk dat ook diverse Kamers van Koophandel speciale China-expertise in huis hebben. Schakel betrouwbare consultants en advocaten in voor (juridisch) advies. Zorg bij aankomst in China voor uw eigen, betrouwbare tolken/vertalers. In China gebruikt men eerst de familienaam, dan de voornaam. Spreek de mensen aan met hun familie-naam, niet de voornaam. Het uitwisselen van naamkaartjes is in China heel belang-rijk. Reik het kaartje altijd met twee han-den aan en - eventueel - met de Chinese zijde naar boven. Neem een kaartje ook met beide handen in ontvangst en be-studeer het kort. Entertainment vormt een deel van de Chinese zakencultuur; lang tafelen, drinken en karaoke zingen. Vermijd zakelijke onderwerpen. Stel van te voren een solide ondernemingsplan op (wat zijn doelen en ambities, ken de nichemarkt en de concurrentie). Zorg dat de verwachtingen niet te hoog gespan-nen zijn. Het economische Chinanetwerk verstuurt een digitale nieuwsbrief over zakendoen in China. Hierin wordt melding gemaakt van de belangrijkste missies, beurzen en evenementen, worden tips voor onder-nemers gegeven en komen ondernemers met ervaring aan het woord. Belangstel-lenden kunnen zich aanmelden door een e-mail sturen aan PEK-EA@minbuza.nl onder vermelding van  ‘Nieuwe aanmel-ding voor de economische nieuwsbrief’ in de onderwerp-regel.

Artikel geplaatst op: 02 mei 2016 - 09:21

Gerelateerd

Delen