Nederland harder geraakt door grenscontroles

‘Nederland moet zich blijven verzet-ten tegen de herinvoering van grens-controles in het Schengen-gebied’.  Dat stelt MKB-Nederland naar aan- leiding van onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Daaruit blijkt dat het bruto binnenlands product met 9 miljard euro kan teruglo-pen in 2020 als de grenscontroles blijvend zijn. Vanwege de grotere openheid van de Nederlandse economie is het na-deel in Nederland groter dan in andere EU-landen. Volgens het CPB leiden grenscontroles tot langere wachttijden die niet alleen het handelsverkeer raken, maar ook het toerisme, het woon-werkverkeer en het winkelen in de grensstreek. Momenteel voert een aantal lidstaten tijdelijk weer grenscontroles uit en overweegt de Europese Commissie een uitbreiding van de controles voor twee jaar goed te keuren. MKB-Nederland hoopt dat de afspraken tussen de EU en Turkije zullen leiden tot het beperken van de vluchtelingen-stroom naar de landen van de Europese Unie. Dat zou dan de druk wegnemen van de roep om nieuwe grenscontroles. “We moeten nu kijken hoe reëel die af-spraken zijn”, aldus de ondernemersor-ganisatie.

Artikel geplaatst op: 02 mei 2016 - 09:19

Gerelateerd

Delen