Fusie Naarden-Muiden-Bussum: kansen voor ondernemers

Gooi en Vechtstreek - De drie fusiegemeenten, Naarden, Muiden en Bussum zijn bijzonder druk met de voorbereiding van de fusie per 1-1-2016. Besluiten die de fusie betreffen worden genomen door de nieuw gevormde fusieraad, bestaande uit alle 53 raadsleden met als voorzitter Henk Heijman, burgemeester van Bussum. De fusieraad richt onder andere op de missie/visie van de nieuwe gemeente, de naamgeving, huisvesting en de dienstverlening aan burgers en ondernemers.

GooiZaken sprak met een aantal ondernemers, maar ook met vertegenwoordigers van gemeente Bussum en Hilversum. Door de fusie ontstaat per 1 januari 2016 een gemeente met zo’n 58.000 inwoners. Per 1 september jl. zijn de websites van de drie gemeenten voorzien van een zogenaamde ‘fusieknop’, met alle nieuws en informatie over de fusie.


Gemeente Bussum: snellere besluitvorming 
Tom Scherder, werkzaam bij de afdeling communicatie in Bussum en communicatieadviseur ten behoeve van de drie fusiegemeenten, ziet voor ondernemers vooral efficiencyvoordelen op het gebied van dienstverlening. “Door de fusie ontstaat een grotere ‘organisatie’, die minder kwetsbaar is. Hierdoor is de continuïteit van de dienstverlening beter gewaarborgd. Dit zal onder meer kunnen leiden tot een afname van de wachttijden en sneller uitsluitsel bij vergunningaanvragen, vestigingsbeleid en bestemmingsplannen,” aldus Tom. Ook voorziet hij een krachtenbundeling binnen specifieke branches, zoals horeca, Retail en fabrikanten. “De ondernemers van de nieuwe fusiegemeente moeten elkaar niet beconcurreren, maar waar mogelijk meer gaan samenwerken.” Hij vervolgt: “Als nieuwe fusiegemeente gaan we ons ook richten op het versterken van de toeristensector, waarbij we de kernen aantrekkelijk houden. Gemeenten hebben in dit alles vooral een besluitvormende en faciliterende rol, geen uitvoerende rol.”


In de periode tot aan de fusie worden de inwoners, instellingen en ondernemers van de drie gemeenten betrokken bij fusiezaken die hen raken, zoals de dienstverlening aan ondernemers. Tom roept met name ondernemers op in gesprek te blijven met de gemeenten en hun ideeën en wensen op tafel te leggen. “Ondernemers moeten, ook in deze lastige economische tijd, wel hun kansen blijven grijpen.”


Gemeente Hilversum: blij dat er een oplossing is voor Muiden 
Wimar Jaeger, wethouder Economische Zaken, van gemeente Hilversum vindt het in het belang van de regio goed dat er een oplossing is gekomen voor Muiden. Hij
voegt daar direct aan toe dat de gemeente Hilversum deze fusie niet ziet als een fundamentele oplossing. Jaeger: “Ik verwacht geen nadelige gevolgen voor de ondernemers in Hilversum, maar ook geen positieve. Deze fusie draagt niet bij aan een verbetering van de huidige economische situatie. Alleen wanneer we ons als losse gemeenten meer opschalen binnen de Gooi en Vechtstreek kunnen we het economisch klimaat pas echt verbeteren. Ook kunnen we dan een fundamenteler beleid voeren op bijvoorbeeld het gebied van natuur, infrastructuur en economie. Nu opereren we vooral als losse gemeenten, zijn in onszelf gekeerd en kijken we teveel ‘naar’ elkaar. Samen zouden we veel meer slagkracht hebben.” Deze slagkracht is volgens hem nodig om de regio beter te vertegenwoordigen en tegenwicht te bieden tegen de vier grote steden: Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. “We vergeten de kracht van deze, ons omringende kernen, die doen het echt beter.”


Bedrijvenvereniging FIN: fusie eerste stap richting een regionale oplossing 
Joop van Dort, voorzitter van de FIN (bedrijvenvereniging Naarden-Bussum) hoopt dat de fusie voor efficiency- en kwaliteitsslagen zorgt. Van Dort: “Door de dubbele bezetting, specialisatie en door een eigen beleid voor een groter gebied zal de nieuwe gemeente minder afhankelijkheid van omliggende gemeentes zijn. De samenwerking zal met zeven in plaats van negen gemeentes beter kunnen worden. Ook op economisch terrein.” Van Dort voegt daaraan toe dat een verdere concentratie alleen daarvoor al wenselijk is. “Deze fusie zal met name belangrijk worden voor ondernemers in de horeca, het toerisme en de detailhandel. De detailhandel bijvoorbeeld zal duidelijkheid moeten krijgen over openingstijden en vooral de  zondagsopeningen. Het is afwachten hoe het nieuw opgetuigd gezamenlijk beleid er uit gaat zien en hoe de contacten gaan verlopen.” Hij spreekt de wens uit dat de fusie ook leidt tot een duidelijker beleid over het gebruik van bedrijventerreinen. Welke activiteiten mogen daar wel en niet plaatsvinden, kan er verder worden gecentraliseerd en is er bijvoorbeeld ruimte voor verdere specialisatie?


Zoals al gezegd ziet de FIN deze fusie als een eerste stap richting een oplossing waarbij de hele Gooi en Vechtstreek betrokken wordt. Die slagkracht en schaalvergroting is volgens hen in de toekomst hard nodig om tegenwicht te kunnen bieden aan steden als Almere en Amsterdam.


Bedrijven en stichtingen
Voor notariskantoren, die gebonden zijn aan de Wet op het notarisambt wordt het werkgebied door de fusie vergroot. Dave Volmer van RijksBredius notarissen, met kantoren in Naarden en Bussum ziet dan ook veel voordelen: “Deze wet bepaalt dat je wordt benoemd in een met name genoemde gemeente en tevens kantoor moet houden in de gemeente van vestiging. Een aantal van onze notarissen werkt vanuit het kantoor in Bussum en een ander deel vanuit Naarden. Behalve dat ons werkgebied groter wordt, is ook deze fysieke scheiding niet meer noodzakelijk.”


Ook vanuit Stichting Kunstkring Artes Bussum komen positieve geluiden. Gaston Bannier, onder meer betrokken bij de organisatie van de Open Atelier Route reageert: “De 2-jaarlijkse Open Atelier Route in Bussum (20 & 21 september a.s. red.) gaan we in 2016 zeker combineren met de ateliers van kunstenaars uit Naarden, zodat er één groot gebied ontstaat.” Een aansluiting vanuit Muiden op dit specifieke vlak is volgens Bannier niet realistisch. “Muiden ligt geografisch gewoon te ver weg en ook wordt het aantal deelnemers dan te hoog. Alleen al in Bussum doen dit jaar 34 kunstenaars mee en veel mensen leggen de open atelierroute bovendien per fiets af.” Tijdens Bussum Cultureel, ook georganiseerd door Artes Bussum, staat een kunstzinnig voorproefje op de fusie gepland. Bannier: “Op zondag 7 september vond achter het Gemeentehuis een bruggenconcert plaats om de twee oevers, die symbool staan voor Naarden en Bussum, met elkaar te verbinden.”


Ilse Millin met een makelaarskantoor in Naarden ziet ook eerder kansen dan bedreigingen ontstaan. “De makelaars in het Gooi werken al goed samen. De fusie zal dat enkel maar versterken.” Persoonlijk had zij ook graag gemeente Huizen als fusiepartner gezien. “De grens tussen Huizen en Bussum/Naarden loopt niet in een rechte lijn, waardoor er straten verdeeld zijn tussen twee gemeenten. Dat brengt soms problemen met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer je voor een uitbouw een vergunning moet aanvragen en de achtertuin in een andere gemeente ligt.” Ook het feit dat vanuit de WOZ-waardering woningen binnen een veel groter gebied vergeleken kunnen worden ziet Ilse als groot voordeel. “Dat komt de nauwkeurigheid in waardebepaling ten goede.”


Muidense ondernemers zijn toe aan frisse wind 
De Muidense ondernemers Chantal Ebbelaar en Evelien Stricker zien de fusie als een positieve ontwikkeling en verwachten groei en vooruitgang voor de ondernemers. Bang dat Muiden haar kleine, warme stadshart kwijtraakt zijn ze absoluut niet. Ze doen daarbij wel een beroep op de nieuwe gemeente om de issues rond onder andere de parkeersituatie in Muiden voortvarend op te pakken. Tot slot adviseren ze de gemeente een ondernemersloket in te stellen. “Een ervaren contactpersoon die één op één kan sparren met de ondernemers en ook beschikt over brede kennis over het reilen en zeilen binnen de gemeente. Als stimulans voor ondernemers en gemeente om de krachten te bundelen en nieuwe dingen uit te proberen,” aldus beide ondernemers.

 

Artikel geplaatst op: 12 september 2014 - 11:07

Gerelateerd

Delen